Tukea silmätarkastuksiin

02.07.2015

Klubin hallitus on päättänyt tukea jäsenten samojedinkoirien silmätarkastuksissa myös vuonna 2015 seuraavasti

  • 10 € per normaali silmäpeilaus
  • 10 € per gonioskopiatutkimus

Tämä tarkoittaa sitä, että koirasta, jolle tehdään molemmat tutkimukset, saa 20 €.
Ota yhteyttä rahastonhoitajaan tuen saamiseksi: Anu Heikkinen, teksa92 (at) hotmail.com

Avainsanat: jäsentiedote, yleistä